24 September 2008

Guided tour through the silence

Art project of Sarah van Sonsbeeck
Saturday 27 September / 4 October (12.00-13.30).
Startplace is Het Blauwe Huis.

"After my first visit to the 'Blue House' I was waiting outside as someone tried to tell a secret to a friend standing next to him. He spoke softly. in a whisper, but every word was perfectly audible. The public space of IJburg seemed to be designed in such a way as to make it impossible to whisper. IJburg is a musical instrument. Of what is IJburg's silence made? What is it's most silent point? There are 'silence-maps' of Holland, I would like to make such a map for IJburg..."
On the 27th of september and the 4th of october, I will give guided tours through the silence of IJburg. Together with a sound-engineer, people living in IJburg, architects and planners who worked on its design and representants of the city council I will investigate the silence. Which are IJburg's special acoustic properties. Do people miss certain sounds? Is it to quiet? And who actually owns the silence?
A field-lecture, in which the residents of IJburg can rediscover their own environment.
As an outcome of these tours, I will make a 'silence-map' of IJburg in an edition of 1000. Half of this edition will be distributed for free, to the owners of the silence, the residents of IJburg. The other half will be for sale later on.

Het Blauwe Huis, Willy Mullenskade 13, 1087 KH, Amsterdam

Text in Dutch.

1 comment:

Marisa Polin said...

Rondleiding door de Stilte. Van wie is de Stilte eigenlijk?

'Na mijn eerste bezoek aan Het Blauwe Huis stond ik buiten toen er iemand iets probeerde te vertellen aan degene die naast hem stond. Hij deed het zachtjes, fluisterend, maar elk woord was door mij te verstaan. De openbare ruimte bleek zo ontworpen (zo te zijn betegeld) dat het onmogelijk is om te fluisteren. IJburg is een klankkast, een muziekinstrument. Waar bestaat de stilte uit op IJburg? Wat is het stilste punt? Er zijn stiltekaarten van Nederland, ik wil er een maken van IJburg...' Sarah van Sonsbeeck, Amsterdam 2008

Kunstenaar Sarah van Sonsbeeck geeft op 27 september en 4 oktober 2008 een rondleiding met de Stilte op IJburg als uitgangspunt. Samen met een geluidsman, bewoners, architecten, planners, sociologen, antropologen, musici, medewerkers van gemeente, woningcorporaties en projectontwikkelaars onderzoekt ze de Stilte van IJburg. Wat zijn de specifieke akoestische eigenschappen van IJburg? Vinden mensen het té stil, welke stadsgeluiden missen er en van wie is de Stilte eigenlijk? Een 'lezing in het veld' waarbij bewoners hun omgeving op een nieuwe manier verkennen.

Naar aanleiding van de rondleidingen maakt de kunstenaar een stiltekaart. Deze wordt in beperkte oplage gemaakt, waarvan de helft gratis beschikbaar wordt gesteld aan deelnemers en bewoners van het Stiltegebied (zolang de voorraad strekt). De andere helft is als multiple te koop tijdens de Open Studio's van de Rijksakademie.